7a. 5CC Barcelona
7TH 5CC Barcelona
Barcelona, 31 d'agost - 3 de setembre de 2016

AETHERN®, patrocinador oficial a la Recepció de xarxes de 5-CONTINENT-CONGRESS - LASERS I MEDICINA ESTÈTICA

Lagost 31 d 'agost, el 7TH 5CC BARCELONA va començar a Barcelona amb 70 expositors i més de 600 assistents.

AETHERN® Programa avançat de bellesa de la pell va estar present amb un estand, sent el patrocinador oficial de la Recepció en xarxa que es va celebrar l'1 de setembreTH, als jardins de l'hotel Rey Juan Carlos I Fairmont.

7a. 5CC Barcelona
7a. 5CC Barcelona
7a. 5CC Barcelona

Va ser un gran èxit per assistir amb la presència de prestigiosos dermatòlegs i cirurgians estètics notoris.

7a. 5CC Barcelona - Sr. Abili Falcó i Buixeda - CEO d'AETHERN®, Sr. Héctor Leal, MD

Abili Falcó i Buixeda - AETHERN® CEO, Dr. Héctor Leal

7è 5CC Barcelona - Sr. Josep Miquel Coma - President AETHERN®, Sr. Abili Falcó i Buixeda - CEO d'AETHERN®, Sr. Michael H. Gold, MD - 7è 5CC BARCELONA President

Josep Miquel Coma - AETHERN® President, Abili Falcó i Buixeda - AETHERN® CEO, Dr. Michael H. Gold - 7TH 5CC BARCELONA President

7th 5CC Barcelona - Mrs. Jeanine Downie, MD, Sr. Joel Schlessinger, MD

Dr. Jeanine Downie, Dr. Joel Schlessinger

7è 5CC Barcelona - Sr. Paul T. Vella - Soci AETHERN®, Sr. Abili Falcó i Buixeda - CEO d'AETHERN®, Sra. Vivian Bucay, MD, Sra. Marina Peredo, MD

Paul T. Vella - AETHERN® Soci, Abili Falcó i Buixeda - AETHERN® CEO, Dra. Vivian Bucay, Dra. Marina Peredo

7a. 5CC Barcelona - Sra. Ava Shamban, MD

Ava Shamban

Abili Falcó i Buixeda - BiorganicPharma CEO i Dr. Michael H. Gold - 7TH 5CC BARCELONA President, va rebre els convidats i va anunciar el llançament oficial al mercat nord-americà de AETHERN® Programa avançat de bellesa de la pell, una nutracèutica de pròxima generació.

7a. 5CC Barcelona - Sr. Abili Falcó i Buixeda - CEO d'AETHERN®, Sr. Michael H. Gold, MD - 7è 5CC BARCELONA President

Abili Falcó i Buixeda - AETHERN® CEO, Dr. Michael H. Gold - 7TH 5CC BARCELONA President